כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2008
16
הפסקת ארוחות הבוקר בחדר האוכל. מפאת מיעוט האוכלים בחדר האוכל יופסקו ארוחות הבוקר!
19
שמירות לילה – מעתה יהיה ניק אנג'ל שומר לילה בשער ועל כן ירד מספר השמירות לחבר. ונזכיר, חבר שאינו יכול לשמור מוטלת עליו החובה למצוא לו מחליף מעל גיל  18 שנים.