כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2008
1
החל מתאריך זה ייגבה מחיר עמלה של 3 ₪ על משיכת מזומנים בכספומט המקומי אצלנו.
10
אסיפה: הצגת משפחות הבנים לקראת קבלה לחברות באסיפה.
29
לפי החלטת המועצה, מיולי - 2008 יחויבו החברים בשני מיסים: מס שיוך דירות ומס שיוך נכסים.


מתוך הסרט בר מצווה של קבוצת קקאו