כניסת חברים ותושבים

יוני 2008
10 
הכנת התשתיות לשכונת הבנים שלב א' נמצאת בשלבים מתקדמים. בשלב זה עובדים על צירי התנועה: כביש הכניסה עד לכלבולית, וציר התנועה שיעבור ממזרח לשכונה – מהרפת ועד לכלבולית. לאחר מכן ייכנס לשטח קבלן הבנייה. כלומר, תוך חודש וחצי יחלו עבודות הבנייה של הבתים החדשים.

תיקון ליל שבועות במועדון


ערב סיום תפקידים עם שרל'ה שרון