כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2007


1
החל מיום זה נכנס לתוקפו הסדר כבישים חדש. הכביש הנכנס לקיבוץ יהיה חד סיטרי, ונתיב הכניסה לקיבוץ ולבתי הספר יעבור במסלול התחתון.