כניסת חברים ותושבים

יולי 2007


27

מבצע שילוט מרכזי ברחבי הקיבוץ ביוזמתם של אריק סיוון ודבורהלה פיינברג.
המלצת ועדת ביקורת לאישור נועם קדמן לתפקיד מבקר פנים שאינו חבר הקיבוץ בגח"א.