כניסת חברים ותושבים

מאי 2007

7
פני הנעורים לאן? במסגרת השינויים בקיבוץ מבקשת הנהלת הקיבוץ להסב את שכונת הנעורים לשכונת מגורים של בני ותושבי הקיבוץ. ההנהלה החינוכית מכנסת דיון ציבורי שיעמיד לבחינה מחודשת את עתידה של שכונת הנעורים.
14
דיון במועצה עם הסבר בהצעה של הוועדה ליישום שיוך דירות – קריאה ראשונה.