כניסת חברים ותושבים

מרץ 2007
רוני פולק מסביר בעלון על התקשורת בקיבוץ ועל השינויים.
בהנהלת קהילה הנושא העיקרי הוא שדרוג תשתיות המים והחשמל
והפרטת משק המים והחום בקיבוץ. 

תאילנדים עוזרים בחליבה ובשדות

תאילנדים עוזרים בחליבה ובשדות