כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2006
קיוסק חדש ב"לגעת בחיות"21

כנס בנים של קבוצה א'.
22
יוצאים לכיכר – מחאה בצומת הכניסה לקיבוץ. הפגנת נוכחות שקטה אל מול הסכנה של הצומת.