כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2006
16
התרבות בגח"א – לאן? מפגש פתוח שיעסוק בנושא התרבות המקומית.