כניסת חברים ותושבים

יוני 2006

19
במועצה פתיחת פרויקט קליטת בנים. פתיחת תהליך הרשמה והצגת הדגמים לבינוי.
25
שש אחרי המלחמה – שיח חיילים שחזרו מהמלחמה בלבנון. הרהורים בקול בהנחיית ארנון לפיד.
בעלון החודשי דווח על המחשבה לסיים את תפקיד הקניין בקיבוץ.
התקיים משאל על ההתחברות לכבלים.