כניסת חברים ותושבים

מאי 2006
בעלון יש התייחסות לנושא שיוך הנכנסים.

עובדי חדר האוכל במנוחה