כניסת חברים ותושבים

מרץ 2006
יום האישה הבינלאומי "נמתח" אצלנו לשבוע שלם.
בעיתון "לאישה" כתבו המלצה על "לגעת בחיות".
במועצה דנו בין השאר בהקמת הנהלה לגיל הרך; ניהול פרויקט קליטת בנים; שינוי שיטת התשלום שכר דירה לבנים;
ערעור חברים משכבת הותיקים על ההחלטה בנושא השוואת הדיור.