כניסת חברים ותושבים

פברואר 2006
אריק סיון בעלון "בתוכנו" כותב על השינויים בנוי, ומקווה שנדע לשמור על היופי הקיבוצי עם כל השינויים.