כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2005
חברים מבקשים לבחון פעם נוספת את המשך הגשת ארוחת הבוקר.