כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2005
במועצה מוגשת הצעה להתנהלות ארגונית חדשה בקיבוץ.