כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2005
בעלון כתבות על ההתנתקות מעזה.
אחרי עבודה מאומצת הנהלת החינוך מסיקה את מסקנותיה.
חיימקה ורדי מתלונן בעלון על כך שכלבים נכנסים לחדר האוכל.