כניסת חברים ותושבים

יולי 2005
מחזור מט, קבוצת צבראיסור עישון בחדר האוכל