כניסת חברים ותושבים

אפריל 2005
בעלון החודשי התייחסות רבה לתוכנית שיוך דירות שהתקבלה בקלפי.
מה-1 לאפריל יחויבו החברים בתקציבם בגין עלות שירותי הדואר. למעט חבילות לחיילים.