כניסת חברים ותושבים

פברואר 2005
11
מחפשים מרכזי חגים - תמורת שכר אשר נקבע לפי החלטות הקיבוץ.
חברים שעדיין לא הודיעו באיזה בנק הם רוצים לפתוח חשבון, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
21 
ישיבה ראשונה של המועצה בנושא שיוך דירות.
28
המשך הדיון בנושא שיוך דירות.