כניסת חברים ותושבים

ינואר 2005
3
באסיפה אישור החלטות מועצה בנושא פנסיה ועזרה הדדית לקראת קלפי.
14
מערכת החינוך מודיעה על הקמת הנהלה חינוכית, כחלק מתוכנית השינויים בעקבות ההפרטה.