כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2004
21
שינוי בתפקיד רכז שירותים, מעתה יהיה תחום זה בפיקוחו של מנהל הקהילה.