כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2004


26

במועצת הקיבוץ: דיון ואישור פרויקט איחוד חנויות.