כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2004
בהנהלה סוכם להמליץ למחוק את "בנק ימי החופש" הצבורים ההיסטוריים עד שנת 2004.
בעלון חברים מדברים על שינוי. הדס אייזנר פורת: "אני מאמינה שהשינוי באורחות חיינו יעזור לנו לבנות יחסים
יותר חבריים בינינו, עם יותר נפרדוּת ויותר כבוד".
אביגיל קולייר רכזת צעירים כותבת בעלון: "אני שמחה שהצעירים שלנו ממלאים את הדירות עד אפס מקום! כשאני מספרת למשכירי דירות בקיבוצים באזור על מצוקת הדיור אצלנו – הם ממש מקנאים! אנחנו רק צריכים ללמוד לשמור עליהם". היא גם מספרת שבניין האולפן הישן, הקרוי היום מלונית, מתפקד בצורתו החדשה כמשכן לדיירים מחוץ לקיבוץ.