כניסת חברים ותושבים

יולי 2004

איפה האי המיתולוגי?2

פתיחת הבריכה הקטנה המשופצת.
22 
אסיפה לקראת ההחלטה על תוכנית השינויים.
24
חוגי בית בנושא השינויים.