כניסת חברים ותושבים

יוני 2004
10
שיחת הורים עם צוות החינוך לקראת ההפרטה בחינוך.