כניסת חברים ותושבים

מאי 2004
10
במועצה: תחילת הדיון הציבורי בנושא "עקרונות תקציב אישי תלוי הכנסה" וניהול תקציב קהילה מאוזן.