כניסת חברים ותושבים

מרץ 2004
22
הצגת תוכנית של הצוות האסטרטגי.
26
על פי החלטה מלפני מספר שנים, אישרה הנהלת הקהילה מחדש, את נוהל חיוב חברים שלא הגיעו לתורנות באחד מענפי השירות האישיים.