כניסת חברים ותושבים

פברואר 2004
6
מהמכבסה נמסר שתאי הכביסה יהיו פתוחים דרך קבע, ולא ייסגרו לעולם...