כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2003
10
במועצה הוחלט שאת תפקיד המזכיר ימלאו שני אנשים - יו"ר הנהלת קהילה רחבה, ומנהל קהילה.