כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2003
3
שינויים בקופת הבית, לרגל האירועים האחרונים ישתנו סדרי העבודה בקופת הבית.
19
במועצה: בחירת צוות מינויים לחיפוש אחר מועמד לתפקיד מזכיר קהילה חיצוני.
24
הרשימה החודשית של שומרי לילה תלויה בחדר אוכל.