כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2003
5
עם יציאתו של חיימקה ורדי לפנסיה, מסתיים גם תפקיד רכז הקניות.