כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2003
4
בחירת מועמדים להנהלה כלכלית.