כניסת חברים ותושבים

פברואר 2003
14 
החל משבוע הבא יחולקו נילונים וסרטי הדבקה לאיטום חדרים.
21
מסיבת דיסקו לכל הקיבוץ בחדר גיהוץ.

------
2002 שינוי תקנון