כניסת חברים ותושבים

ינואר 2003


3

לוחות העד של הקיבוץ יחולקו לבתי החברים, לסיום שנת החמישים ולתחילת שנה אזרחית חדשה.