כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2002

הפרטה בחדר האוכל 


קלפי שיוך דירות  - אימוץ החלטה 751.