כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2002
משק המים במדינה במצב קשה. גם בקיבוץ. יש צורך לחסוך!