כניסת חברים ותושבים

יולי 2002

מחזור מ"ו (קבוצת מעין) מסיים את שנת יב'

בחג המשק, במלאות 50 שנים לקיבוץ, יהודית רביץ מגיעה להופעה!