כניסת חברים ותושבים

מרץ 2002
5
מועצה שבה יוצגו נוהלי הפרטת הדיור.בהחלטות מזכירות פורסם שהוחלט על סגירת חדר האוכל בשבתות החל מאפריל 2002. כמו כן אושרה ההתחייבות למסירת חדר העיון לבית טרזין בתנאי החוזה שנקבעו למבנים אחרים.