כניסת חברים ותושבים

ינואר 2002
הקמת צוות לטיפול במסלול קליטה לצעירים.
בעלון בתוכנו החודש כותבת אביגייל במדור "מה רואה": "בעידן ההפרטות החשש גובר - האם אצטרך לוותר על סרטים? או, אולי אוכל פולקע אחת פחות לשבוע? או אוותר על משהו אחר? העיקר שהסרטים לא ייפגעו, כי הם, אולי, הדבר שמחזיק אותי בחיים המשוגעים האלה..."