כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2001


10

מועצת הקיבוץ בה תוצג החוברת הכחולה – החוברת האסטרטגית, החברים מוזמנים!
24
המשך הדיון בנושא ההפרטות – הצעות של חברים.