כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2001
10
הפגנה בצומת, במלאת שנה לתאונה הקטלנית בה נספה פינדה שפע.