כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2001
2
בית פתוח בנושא השינויים.
10
מעתה אסור העישון במקומות ציבוריים, כמו רכבי הקיבוץ, חדר האוכל ועוד.12
אסיפה בנושא – התוכנית האסטרטגית של גבעת חיים איחוד, שלב א'.