כניסת חברים ותושבים

יולי 2001
2-15
דיונים במועצה על הנושאים הקשורים לשינויים: עבודה ותגמול תלוי עבודה, דירת החבר, אמצעי ייצור, פנסיה, מקבלי קצבאות, דרכי יישום והחלטה על ההמשך.
לקוראי "בתוכנו": החברים מוזמנים להגיב על הדיונים על התוכנית האסטרטגית.

מחזור מה מסיים יב