כניסת חברים ותושבים

יוני 2001
פורסמה ה"חוברת הכחולה" - תוכנית אסטרטגית לשינויים בקיבוץ. בעלון החודש יש תגובות רבות לחוברת.

הוחלט ש"בית המתנדבים יעבור" שיפוץ וחדריו יושכרו.

בעלון כתוב על ענבל לבבי הזוכה במדליות רבות בתחרויות שחייה בארץ ובעולם.