כניסת חברים ותושבים

מרץ 2001
9
אנחנו מתחילים בהקרנת סרטים ב- DVD. יתכנו שיבושים.
16
צוות משאבי אנוש מוסר: בימים אלו מותקנת מערכת רישום ממוחשבת "לביא". בהתחלה נכניס את המערכת כניסיון רק בכמה ענפים, ובהמשך בכל המערכת.

בעלון מרץ פורסמו נתונים לגבי עבודת נשים בגבעת חיים:
יש כ-170 נשים בגיל עבודה.
60 - עובדות בחינוך (לעומת 17 חברים).
27 בענפי השירות (לעומת 15 חברים).
20 במפעלי תעשיה גת ומג"ח (לעומת 35 חברים).
20 עובדות חוץ (לעומת 40 חברים)
18 בתחום בריאות ורווחה (לעומת שני חברים).
15 במנהלה - מזכירות והנהלת חשבונות (לעומת 6 חברים).
10 בעסקים קטנים ויזמות (לעומת 6 חברים).
1 חברה בחקלאות (לעומת 18 חברים).
מבין החברות העובדות בקיבוץ 14 הן מנהלות ענפים (לעומת 20 חברים).

המזכירות החליטה על אישור פורמאלי לחברים לאחזקת רכב פרטי.