כניסת חברים ותושבים

פברואר 2001
12
תתקיים אסיפה לאישור בניית אולם הספורט.

בעלון מוצג סיכום לגבי ועדת השכלה (השתלמויות) המעבירה את סמכויותיה למחלקת משאבי אנוש.