כניסת חברים ותושבים

ינואר 2001
גידי שקדי ממשיך לכתוב בעלון בשם Mad Max הלוחם בדרכים.
בני לנג ויפעת זילבר מוסרים דיווח בעלון על הפעילות ביחידה למשאבי אנוש ומבקשים לאשר תוכנה לרישום שעות עבודה.