כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2000
22
ביום שישי האחרון שוב לא הספיק האוכל בארוחת הערב. אנו חוזרים ומבקשים מהחברים להזמין אוכל מראש, ולא לקחת מההגשה, כדי שנוכל להכין את מספר המנות הדרוש.
בתוכנו - עלון הקיבוץ הגיע בחודש נובמבר למספר - 800! בעלון דצמבר מצויין הנושא, ויהודה ארז העורך הראשון כותב לכבוד זה.