כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2000
17
פגישה במועדון לחברים בני ה-50-70 בנושא: השלכות השינויים על הבטחון הסוציאלי והפנסיה של החברים.