כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2000
צלמי הקיבוץ13
"גלי נוסטלגיה" – חברת בת של "גלי גבעה" משדרת אירועים מעברה המפואר של התרבות המקומית.
מהחלטות המזכירות - המועצה האזורית מבקשת אשרור הקיבוץ להקמת אולם ספורט ליד בית ספר משגב. הוחלט להביא את הנושא לדיון במועצת הקיבוץ, כדי למסור מהר ככל האפשר תשובה למועצה האזורית.